• Servet-i Fünûn dijital ortama aktarıldı

    Servet-i Fünûn dijital ortama aktarıldı1

    Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, TÜBİTAK desteğiyle 2015’te başlatılan “Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünûn Dergisi” adlı proje kapsamında, Türkiye edebiyatının önemli

    DEVAMI