Venedik’e taşınan Haliç Port’a karşı ‘Bir Pavyon İki Etkinlik’

Venedik’e taşınan Haliç Port’a karşı ‘Bir Pavyon İki Etkinlik’

Mimar ve akademisyen Eray Çaylı, Gül Köksal ve Sinan Logie, 23-28 Mayıs tarihleri arasında “Bir Pavyon İki Etkinlik: 2016 Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’ndan Hareketle Mimarlığın Toplumsallığı Üzerine Çeşitlemeler” başlıklı bir forum ve bir çalıştay düzenleyecek.

Haliç Port projesinin yaratıcılarından Teğet Mimarlık’ın Venedik Bienali’nde Türkiye’yi temsil etmek üzere seçilen “Darzanà: İki Tersane Bir Vasıta” başlıklı proje grubunun da liderliğini üstlenmiş olması üzerine başlayan tartışmaların vesile olduğu etkinliklerde, mimarlığın toplum ve etikle ilişkisine dair tartışmalar gerçekleşecek. Galata Derneği’nde yapılacak etkinliklerin programı ve içeriği şu şekilde.

PANEL/FORUM (23 Mayıs 2016 Pazartesi – 18:30-20:30)

Moderatör: Hülya Ertaş (XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekân dergisi genel yayın yönetmeni).

15’er dakikalık konuşmalardan oluşacak paneli takiben gerçekleşecek forum tartışması üzerinden aşağıdaki sorulara odaklanılacak:

• Haliç Tersanesi’nin dönüşüm projesi ile “Darzanà: İki Tersane Bir Vasıta” sergi projesini irtibatlandırmak veya ayrıştırmak hangi açılardan mümkün, faydalı ve doğrudur?

• Venedik Bienali gibi bir platform, ulusal pavyon formatı, bu seneki Bienal’in teması “Cepheden Bildirmek” ve Türkiye’yi temsilen Bienal’e katılacak “Darzanà: İki Tersane Bir Vasıta” projesi gibi unsurların her birinin mimarlığın güncel meselelerinin tartışılması ve gündeme getirilmesi adına birbirleriyle bağlantılı olarak sundukları imkân ve kısıtlar nelerdir?

• Henüz ivme kazanmaya başlamış olan Venedik Bienali Türkiye Pavyonu etrafındaki tartışmalar, mimarlık ortamını uzun vadede de ilgilendirebilecek ne gibi başka tartışmaları gündeme getirebilir?

Panel katılımcıları:
• Burak Altınışık
• Gül Köksal
• Korhan Gümüş

ÇALIŞTAY (28 Mayıs 2016 Cumartesi – 10:00-16:00)

Moderatörler: Eray Çaylı, Gül Köksal ve Sinan Logie.

Bu çalıştay, gerek 2016 Venedik Bienali küratörü ve 2016 Pritzker Prize sahibi Alejandro Aravena’nın işleri ve Bienal için hazırladığı küratöryel çerçeve etrafında gerçekleşen tartışmalardan gerekse Türkiye Pavyonu üzerine 23 Mayıs’ta düzenlenen panelden arta kalan soruları “mimarlık ve kent hakkı,” “mimarlık ve katılımcılık,” “mimarlık ve şeffaflık” başlıkları altında ve somut mimari pratiklerin ışığında ele alacak. Aşağıdaki katılımcıların her birinin katkısı 30 dakikalık bir sunum/aktivite şeklini alacak. Günün sonunda ise yine dinleyicilerin de söz alabileceği bir tartışmayla çalıştay tamamlanacak. Katılımcılardan şu sorulara değinmeleri beklenecek:

• Çalışmalarınızın “kamu veya toplum yararına” olduğunu düşündüğünüz yönleri nelerdir?

• Yerel paydaşlar, meslek insanı ve bunların dışındaki aktörlerin çalışmalarınıza katılımcılık düzeyi ve şekli nedir?

• Hedef kitleniz, çalışma grubunuz ve/veya yol arkadaşlarınız kimlerdir?

• Ekonomik kaynak sorununu nasıl çözüyorsunuz?

Katılımcılar:
• Küçük Armutlu Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme İnisiyatifi
• Herkes İçin Mimarlık
• Plankton Project
• Endüstri Mirası İnisiyatifi

İlginizi Çekebilir

Yorum Yaz

E-postanız paylaşılmaz. * işaretli alanların girilmesi zorunludur.

İptal