Taksim’de Topçu Kışlası ısrarı

Taksim’de Topçu Kışlası ısrarı

Beyoğlu Belediyesi iptal edilen Topçu Kışlası, Taksim Camii, Galatasaray otoparkı ve ihya projelerini içeren planı yeniden uygulamaya geçirdi.
Danıştay 6. Daire’nin Beyoğlu Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı ile ilgili İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını bozması üzerine Beyoğlu Belediyesi, bozulan plana göre uygulama yapmaya başladı.
Oysa Danıştay mahkemenin kararını usül yönünden bozmuş, yeni bir bilirkişi ile kararın gözden geçirilmesini istemişti. Eski plan, Gezi Parkı’na kışla, Taksim meydanına cami, Galatasaray’a otopark gibi çok sayıda projeyi içeriyor.
Ömer Erbil’in Radikal’de yer alan haberine göre, Beyoğlu Kentsel Sit alanına ilişkin 21 Aralık 2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı yapılmıştı. Galata Derneği  ve Cihangir Güzelleştirme Derneği dava açmıştı. Taksim meydanı başta olmak üzere Beyoğlu genelinde planın tarihi semte zarar vereceği, siluetini etkileyeceği, uygulamaların koruma amaçlı olmaktan çok yeni imar rantı sağladığı öne sürülmüştü.
Derneklerin itirazında ayrıca, ‘’Planın hazırlık aşamasında gerekli katılım sağlanmadı, ve duyuru araçları kullanılmadı, Tarlabaşı, Perşembe Pazarı ve Haliç tersaneleri gibi korunması gerekli en önemli alanlar ‘özelleştirme’ ‘kentsel yenileme’ veya ‘turizm alanı’ ilan edilerek koruma planı kapsamı dışında bırakıldı, Beyoğlu – İstiklal Caddesi’ndeki yapılar kültürel kullanımla sınırlandırılmayarak yerine turizm-ticaret-hizmet alanı olarak ilan edildi’’ ifadeleri yer alıyordu.
‘Yapılaşma koşulları, şehircilik ilkelerine uygunsuz’
10. İdare Mahkemesinin iptal gerekçeleri arasında planların bütünselliğinin olmadığını ve üst ölçekli planlarla uyumsuz olduğunu, yapılaşma koşullarını şehircilik ilkelerine uygunsuz şekilde belirlediğini ve ‘katılımcı alan yönetimi modellerini’ içermediğini sıraladı. Karara esas alınan bilirkişi raporunda planlar uygulanırsa Beyoğlu’nun “topyekun turistleştirileceği” ve “kentlilerin yaşamına yabancılaşacağı” belirtilmişti.
Mahkemenin iptal kararıyla birlikte Beyoğlu’na bakan İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 12 Şubat 2014 tarihinde aldığı karar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını belirlemişti. Beyoğlu’ndaki imar uygulamaları bu koruma esaslarına göre yapılıyordu. Ancak Danıştay 6. Daire, karara esas olan bilirkişi raporunu yeterli bulmayarak yeni bilirkişi için davayı İdare Mahkemesi’ne geri gönderdi. İdare Mahkemesi kararda direnebilir de yeni bilirkişi ile birlikte yeni bir karar da alabilir. Beyoğlu Belediyesi ise bu aradaki süreçte, geçiş dönemi yapılaşma şartlarına uymak yerine meri plana göre uygulama yapacağını hem Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Eylül 2015 tarihi itibariyle bildirdi.

Kaynak: Radikal

İlginizi Çekebilir

Yorum Yaz

E-postanız paylaşılmaz. * işaretli alanların girilmesi zorunludur.

İptal