Sinema desteklerine objektif bir yaklaşım

Sinema desteklerine objektif bir yaklaşım

Yazar Kültiğin Kağan Akbulut, Objective Araştırmacı Gazetecelik Bursu’nun desteğiyle hazırladığı “Kültür Bakanlığı Sinema Destekleri” isimli e-kitap çalışmasıyla sinema sektörünün on yılı aşkın süredir bir aşk ve nefret ilişkisi içerisinde muhatap olduğu Kültür Bakanlığı’nın sinema filmleri, kısa filmler, belgeseller ve film festivallerine yönelik desteğinin boyutlarını inceleyen yetkin bir panoramaya imza atıyor. Öğrencilik yıllarından beri çağdaş sanat ve sinema alanındaki çalışmalarını ilgiyle takip ettiğim genç yazar Akbulut’un kitabı, sinema sektörünün bizzat içinde olanların ilk kez duyduğu ya da aşina olmadığı herhangi bir şey söylemese de bilinen görüşleri derli toplu biçimde sıralayarak büyük resmin daha iyi okunmasına imkân veriyor. Öte yandan sinema sektörüne dışarıdan bakan ya da girmek isteyenler için bu kitabın bulunmaz bir nimet, önemli bir referans olduğunu da teslim etmek gerek.

Yapımcı, yönetmen, destek komisyonu üyesi, sinema yazarı gibi farklı alanlardan insanlarla yapılan görüşmelerin zenginleştirdiği Akbulut’un kitabında en dikkate değer görüşler, sinema destek komisyonu üyeliği de yapan Ahmet Gürata’nın ve sinema yazarları Burçak Evren, Kerem Sanatel ve Serkan Çellik’in açıklamalarında göze çarpmakta. Öte yandan malumun ilanı ya da şecaat arz ederken sirkatini söyleme durumlarının da kitabın okuyucuları tarafından fark edilebileceği birçok satır dikkat çekiyor.

2005 yılında yasalaşarak dağıtılmaya başlanan sinema desteklerinin on yılı aşkın süredir sinema alanında yarattığı rüzgârın etkilerini hep birlikte gözlemledik. Türkiye’de üretilen filmlerin niceliksel artışındaki katkısı yadsınamaz olan bu destek iklimi sonrasında yapımcılık mesleğinin tanımı da büyük bir başkalaşıma uğradı. Dünyadaki sinema endüstrileri ve ulusal sinema pratikleri içerisinde benzerine pek rastlanmayan “parası olmayan” ya da “parasını harcamayan” yapımcı profili özgün bir örnek olarak bu desteklerin de katkısıyla Türkiye’de filizlenmiş oldu. Bu mesele her ne kadar başka bir yazının konusu olsa da Akbulut’un kitabında yer alan görüş, değerlendirme ve kapsamlı röportajları okuduğunuzda, ileri sürdüğüm bu tezin temellerine dair ipuçlarını bulmak bir hayli mümkün.

Kitapta açıklayıcı bir tarihsel arkaplan sunumunun ardından, analitik değerlendirmeye müsait veriler sunulmakta. Ayrıca yapımcı ve komisyon üyesi insanların perspektifinden konunun ekonomik, prosedürel, seçim ve değerlendirmeye yönelik boyutları da okuyucunun dikkatine sunuluyor. Hacmi ve bir gazetecilik araştırması olması sıfatıyla kitap önemli konulara, kısa ve öz biçimde değinmek durumunda kalsa da daha derinlikli araştırmalar için ufuk açıcı bir işlev taşıyor.

Sinema alanındaki devlet desteğini eksileri ve artılarıyla objektif bir gazetecilik anlayışı içerisinde irdeleyen bu çalışmanın daha kapsamlısı yazılana kadar alanındaki en temel kaynak olduğu kesin. Kitap sinema desteklerinin kurumsal bir kimliğe büründüğü 2005 yılından günümüze kadar olan ve elde bulunan tutulu verilerin analiz yapmaya imkân tanıdığı on yıllık süreci ele alsa da, Türkiye’de sinema desteklerinin tarihçesi kesintili ve bulanık da olsa daha eski bir geçmişe dayanıyor.  Bu sebeple kitabın yazarı Akbulut’un, geçmiş dönemleri de içeren daha kapsamlı bir ikinci çalışma için cesaretlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Kitabı ücretsiz indirmek için: Dropbox

İlginizi Çekebilir

Yorum Yaz

E-postanız paylaşılmaz. * işaretli alanların girilmesi zorunludur.

İptal