Türkiye’nin Kültür Gazetesi

Hiçbir kurum, kuruluş veya şahısla, doğrudan ya da dolaylı bir bağı bulunmayan Kültür Servisi’nin yayın yönetmenliğini Aslı Uluşahin ve Sebahat Altıparmakoğlu üstleniyor.

Kültür Servisi, düşünce ve düşündüğünü ifade özgürlüğünde taraftır, her türlü baskıya ve sansüre karşıdır. Kültür Servisi, cinsiyetçi dil kullanmaz, cinsiyetçi haberlere ve yazılara yer vermez. Kültür Servisi çokkültürlülükten, çokseslilikten, çokrenklilikten yanadır. Kültür Servisi, internetin hızına teslim olmadan, haberi tüm yanlarıyla aktarır. Kültür Servisi, sadece gündemi aktarmakla kalmaz, kültürel özneleri/değerleri gündeme taşır. Kültür Servisi “bülten gazeteciliği” yapmaz, sokağa çıkar, eylemleri, toplantıları izler, hayatın içindedir. Kültür Servisi, bilgiyi tek temel değer olarak kabul eder, doğru bilginin paylaşıldığı ve artırıldığı bir buluşma yeridir.