Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi, yayımlanmamış bölümleriyle, erişime açılıyor

Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi, yayımlanmamış bölümleriyle, erişime açılıyor

Tarihçi, yazar Reşad Ekrem Koçu’nun, yarım kalmış “İstanbul Ansiklopedisi”nin basılı on bir cildi ile yayımlanmamış bölümleri internet üzerinden erişime açılacak.

SALT ve Kadir Has Üniversitesi’nin iş birliği başlayan proje kapsamında tüm arşivin üç yıl içinde erişime açılması planlanıyor. Proje kapsamında Reşad Ekrem Koçu’nun yarım kalmış “İstanbul Ansiklopedisi”nin basılı on bir cildi ile yayınla ilişkili çeşitli bilgiler barındıran binlerce belge dijital ortama aktarıldıktan sonra çok yönlü çevrimiçi yazılım aracılığıyla erişime açılacak.

Koçu, 1944 yılında etraflı kaynak tarama ve madde yazımı çalışmalarına başlamıştı. İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü oluşturmak için yaptığı çalışmalar 1973’e kadar devam etmişti. Tarihi olaylardan şehir efsanelerine, mühim ya da alelade şahıslardan şehrin âdetlerine, mimari yapılardan sokaklara kadar birçok konuyu, hikâyemsi anlatımlarla ve resimlerle kayıt altına almıştı. Koçu’nun yanı sıra dönemin önemli tarihçileri, edebiyatçıları, sanatçıları ve akademisyenleri de “İstanbul Ansiklopedisi”ne katkı sağlamıştı. Sonuç itibariyle tezkirecilik geleneği ve Batılı ansiklopedizmin –Koçu’nun kişisel ilgileri çevresinde şekillenen– benzersiz karışımı ortaya çıktı.

Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi için yaptırdığı portre çizimlerinden bir seçki
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Araştırma ve Programlar

Eser; bir başvuru kaynağı, tanıklar derlemesi ya da İstanbul’a dair her şeyi içerme çabasına giren bir girişimden fazlasını oluşturuyor. Bütün verileri belirli önem hiyerarşileri ve içerme/dışlama planlamaları doğrultusunda işleyerek kendine özgü bir İstanbul fikri ya da imgesi inşa eden sıra dışı bir çalışma niteliğinde.

1975’te vefat eden Koçu, yaşadığı sürede “İstanbul Ansiklopedisi”nin G  harfine kadar  gelen on bir cildini basabilmişti. Sonraki ciltleri ham malzemesini oluşturacak belgelerin varlığı ise merak uyandırmış ve tartışmalara yol açmıştı.

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’ni bu yıl,  yaklaşık yirmi bin ögelik bir belge grubu hâlinde devraldı. Arşivde, Koçu’nun tasarı aşamasında kalmış gelecek ciltler için derleyip kurguladığı, yer yer kaleme aldığı kapsamlı bir malzeme ile şahsi kütüphanesinden bin dört yüz almış yayın yer alıyor. “İstanbul Ansiklopedisi”ne çevrimiçi erişimin sunulacağı projenin geliştirilmesini SALT üstleniyor.

Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nin yayımlanmamış S cildi için madde listesi

Arşiv, 20. yüzyılın ikinci yarısında kısıtlı imkânlarla çok ciltli ve yazarlı bir yayın üretmeye dair fikir verdiği için ve Koçu’nun çalışma prensiplerinden dolayı “medya arkeolojisi laboratuvarı” niteliğini taşıyor. G-Z arası ciltlerde yer alması planlanmış ve arşivde bir listesi de bulunan maddelerin taslakları, yayımlanmış ciltlerdeki bazı maddelerin erken versiyonları, Koçu’nun kimi durumlarda malzemeye göre maddeler derlediğini düşündüren bağımsız metinler ile fotoğraf, çizim ve alıntılar gibi büyük çeşitlilik arz eden belge grubu, ansiklopedinin karmaşık ve çok katmanlı oluşum sürecine ışık tutuyor.

SALT ve Kadir Has Üniversitesi bu projeyle, uzman ekipler ile bağımsız araştırmacıları buluşturuyor. Arşivin kataloglanmasında makine zekâsı kullanılacak. Proje, içerikler arasında bağlantılar kurarak yeni araştırma konularının önünü açacak bir çevrimiçi yazılımın sunumuyla tamamlanacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlginizi Çekebilir

Yorum Yaz

E-postanız paylaşılmaz. * işaretli alanların girilmesi zorunludur.

İptal