Kadın Eserleri Kütüphanesi’nden: Necile Tevfik Arşivi

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nden: Necile Tevfik Arşivi

Kadın Eserleri Merkezi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşivler Katalog Dizisi’nin üçüncü kitabı olan “Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi: Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu (1924-1954)”, İş Bankası Kültür Yayınları ve vakıf ortak yayını olarak yayımlandı.

Kadınlar için eşitlik ve özgürlük mücadelesinde aktif rol oynamış, kadın hakları üzerine kaleme aldığı yazıları ulusal ve uluslararası basında yer almış olan yazar, senarist Necile Tevfik’in arşivini, vakıf başkanı Aslı Davaz kaleme aldı.

Katalogla, Necile Tevfik Arşivi gibi küçük bir arşivden hareketle kadın tarihinin belgelerini, kadın hareketi mücadelesini ve bu mücadeleyi yürüten kadınları görünür kılmak amaçlanıyor. Nasıl bir bilgi üretiminin söz konusu olabileceğini göstermeyi de hedefleyen katalog, arşivin daha erişilebilir olmasını sağlamak ve içerdiği belgeleri araştırmacıya tanıtmak için hazırlandı.

Katalogla, arşive başvuran araştırmacının, kataloğun ürettiği bilginin yanı sıra bu belgelerden hareketle yeni araştırma alanları keşfetmesine ve yeni bilgilerin üretilmesine de olanak sağlanıyor.

Necile Tevfik hakkında:

Ressam Emine Naciye Neyyal ile devlet adamı Mehmet Tevfik Biren’in Meliha Tevfik (Meliha Zâfir Yenerden) ve Güzin Tevfik Biren ile birlikte üç kızından biri olan Necile Tevfik, 1911’de İstanbul’da doğdu.

Genç yaşta edebiyat ve sinemayla ilgilenmeye başladı. 1933 yılında “İstersen Okuma” adlı bir hikâye kitabı yayımladı. Ayrıca, kaleme aldığı bazı senaryolarını Hollywood’daki film şirketlerine sattı.

1930’lu yıllarda sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalar yürüttü. Kısıklı Tayyare Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kurumu Beyoğlu Şubesi, Türk Kadın Birliği gibi sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

1932-1935 yılları arasında Türk Kadın Birliği İdare Heyeti üyesi olarak görev yaptı ve Uluslararası Kadınlar Birliği’nin İstanbul’da topladığı 12. Kongre’nin hazırlık çalışmalarına aktif katılım gösterdi.

1932-1936 yılları arasında La République ve İkdam gazetelerinde çalıştı. 1936-1944 arasında gazetecilikten ve toplumsal çalışmalardan bir süre uzaklaştı ve 1944’te Vakit ve Yeni Sabah‘ta yazmaya başladı.

1944’ten 1952’ye kadar Merkez Bankası Kambiyo Servisi’nde çalıştı.

1935’te kendini fesheden ve 1949’da yeniden kurulan Türk Kadınlar Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Hayatı boyunca kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi için çalışan Tevfik’in kadın hakları üzerine yazdığı yazılar uluslararası birçok kadın dergisinde de yayımlandı.

Necile Tevfik, 1964’te İstanbul’da hayata veda etti.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı hakkında:

Türkiye’nin ilk tek kadın merkezli arşivi ve kütüphanesi olan vakıf Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ Yaraş, Jale Baysal ve Şirin Tekeli tarafından kuruldu.

“Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri araştırmacılara derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamak” fikriyle hayata geçen vakıf, Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de kadınların imzasını taşıyan ya da kadınlardan bahseden eserleri ve belgeleri bünyesinde barındırıyor.

Vakıfta “Özel Arşivler”, “Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri”, “Efemera”, “Gazete Kupür”, “Afiş”, “Görsel”, “Nadir Eserler”, “Sözlü Tarih”, “Kitap”, “”Süreli Yayın”, “Tez”, “Makale”, “Sanat Eserleri”, “Kadın Yazarlar”, “Kadın Sanatçılar” ve “İşitsel” başlıkları altında 16 koleksiyon yer alıyor.

Kadınların konumu ve çalışmalarına ilişkin bilgilerin toplandığı “Türkiye Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu Kavramlar Dizini” adlı kontrollü terimler listesini hazırlayan ve kitap/e-kitap olarak yayımlayan vakfın dört adet bibliografya çalışması bulunuyor: “İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927)”, “Kadın Süreli Yayınları Bibliyografyası: Hanımlar Âlemi’nden Roza’ya (1928-1996)”, “Kadın Yazıları: Kadınların Edebiyat Ürünleri, Kadınlar Üzerine Yazılanlar ve Tezler Bibliyografyası (1955-1990)” ve “Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası (1729-2002)”

Vakıf, kurulduğu günden bu yana 500 civarında etkinlik düzenledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlginizi Çekebilir

Yorum Yaz

E-postanız paylaşılmaz. * işaretli alanların girilmesi zorunludur.

İptal