Hakikat için umut var mı?

Hakikat için umut var mı?

Uluslararası Gözaltı Kayıplara Karşı Mücadele Haftası kapsamında, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de, İstanbul’da Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda “Hakikat İçin Umut Var Mı?” başlıklı bir panel düzenlenecek. Uluslararası katılımlı toplantıda farklı ülkelerden örneklerle, zorla kaybetmeler ve kayıp kişiler ele alınacak.

Türkiye’den İnsan Hakları Derneği’nden Gülseren Yoleri, Hafıza Merkezi’nden Özgür Sevgi Göral’ın yanı sıra toplantıya Lübnan, Kıbrıs, İran ve Rusya’dan temsilciler katılacak.

Özgür Sevgi Göral’ın kaleme aldığı, “Hakikat İçin Umut Var Mı?” adlı kitap Yapı Kredi Yayınları’nca okura sunulmuştu.

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanan kitap Rusya,  Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Lübnan, Türkiye, Kıbrıs ve Cezayir gibi ülke bağlamlarında zorla kaybetmeler ve kayıp kişilere ilişkin karşılaştırmalı bir analiz ortaya koyuyor. Kitabın “Giriş” bölümünde şunlar yazıyor:

Bu çalışma, zorla kaybetme olgusunun öneminin altını çizmek, çeşitli tezahürlerini göstermek, farklı coğrafi bağlamlarda nasıl değişiklik gösterdiğini anlatmak ve süregelen sonuçlarına parmak basmak üzere hazırlanan mütevazı bir girişimdir. Bir başka deyişle, zorla kaybetmelerin diğer önemli ve acilen tepki verilmesi gereken insan hakları ihlalleri nedeniyle bir ölçüde unutulduğu günümüz dünyasında, tüm karmaşıklığıyla bu fenomenin ağırlığını hatırlatmayı amaçlamaktadır.

Modern devletlerin egemenliklerinin tehdit altında olduğunu hissettiği zamanlarda, egemenliğin hususi ve somut olarak kullanılmasına araç olan zorla kaybetmeler, değişik örüntüler izlenerek farklı bağlamlarda uygulanmaya devam etmekte. Artık uygulanmadığı yerlerde ise, bu kitabın sonraki bölümlerinde görebileceğiniz gibi, zorla kaybetmelerin sonuçlarına ve etkilerine neredeyse dokunulmamıştır.

Bu kitapta Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya’da meydana gelen zorla kaybetmelere odaklandım. Bu bölgelerin seçilmesinin birkaç nedeni var. Bu kitap, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ve Tarihsel Diyalog ve Geçmişle Yüzleşme Bölgesel Ağı’nın (RNHDP- Regional Network for Historical Dialogue and Dealing with the Past) Orta Doğu ve Kafkasya’da zorla kaybetmeler üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları, aktivistleri, akademisyenleri ve taban örgütleri bir araya getirme çabalarının bir ürünü olarak yazıldı. Bu çabaların bir parçası olarak, zorla kaybetmeler üzerinde çalışan aktörler arasında bölgesel işbirlikleri kurma olasılığını tartışmak için 27-28 Ocak 2017’de İstanbul’da bir çalıştay düzenlendi. Ancak, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya’dan ülkelerin seçimi sadece bu çalıştayla ilintili değil.

Bu kitapta, zorla kaybetme olgusunun çeşitliliğini ve farklı örüntülerini ortaya koyan örneklere odaklanmak istedim. Zorla kaybetme pratiği bazı örneklerde etnik ya da ulusal çatışmalardan kaynaklanırken, bazı örneklerde ise bu pratiğin kökenleri otoriter devletlerin farklı biçimlerinin yapısını göstermektedir. Bu nedenle, seçilen her ülke olgunun bir başka kısmını yansıtmaya çalışmaktadır.

Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de sunduğum her vakanın derinliğini yansıtabilmek adına Hakikat Adalet Hafıza Merkezi olarak yakından takip ettiğimiz ve sahadan düzenli olarak güncellediğimiz örneklere öncelik vermiş olmam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlginizi Çekebilir

Yorum Yaz

E-postanız paylaşılmaz. * işaretli alanların girilmesi zorunludur.

İptal