Athena Tapınağı’nın kalıntıları sarnıçtan çıktı

Athena Tapınağı’nın kalıntıları sarnıçtan çıktı

Manisa’nın Yuntdağ Köseler Köyü’nde yer alan Aigai Antik Kenti’nde, Athena Tapına’ğına ilişkin kalıntılar su kuyusundan çıktı.

2017 yılında Athena Tapınağı ve Zeus Sunağı’nın kazı çalışmalarını gerçekleştiren ekip, tapınak ve sunaktan çok veri elde edemedi. Bu yıl devam eden kazı çalışmalarında, Kutsal Alan’ın yakınındaki sarnıcı kazan ekip, yaklaşık 9 metrelik bu su kuyusundan tapınak ve sunak ile ilişkili çok sayıda parçayı gün yüzüne çıkarttı. Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Yusuf Sezgin: “13’üncü yüzyılda buraya gelen Bizanslılar, tapınağın bütün enkazını sarnıcın içine doldurmuşlar. Sarnıcın derinliği yaklaşık 9 metre civarında. Hala tapınak ile ilişkili parçalar çıkıyor. Bu tapınak günümüzden yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesine ait. Kent, 3’üncü yüzyılda terk ediliyor. Kenti terk eden insanlar Pagan dinine inanıyor. Yani çok tanrılılar. Yaklaşık bir yıl sonra gelen Bizanslılar, Pagan dininin tapınaklarını yok etmek için parçaları sarnıca doldurmuş. Sarnıçtan çıkan kalıntılarla tapınağın neye benzeyeceği konusunda bilgimiz olmaya başladı. Tarihin içinden tarih çıktı. Sarnıcın içine atılmasaydı parçalar, belki başka yerlere götürülecekti.” ifadelerinde bulundu.

Manisa’nn Yuntdağ Köseler Köyü’nde bulunan, Nemrut Kale olarak da anılan Aigai Antik Kenti, Herodot’un bahsettiği, Batı Anadolu’da kurulan 12 Aiol kentinden biri. Kentin tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar gider. M.Ö. 547 yılında ortaya çıkan Pers egemenliğine karşı, Temnos ile direniş gösteren Aigai, bağımsızlığını korumayı başarır. M.Ö. 5. yüzyılda Attika-Delos Deniz Birliği’ne vergi vermeyen kentlerden biri olan kent, komşusu Pergamon ile yakın ilişki içindedir.

Seleukos Krallığı’nın M.Ö. 220 – 218 yıllarında Pergamon’a ayaklanması sonucunda, Pergamon’un himayesindeki Aiolis Bölgesi, Aigai’de dahil Seleukos Krallığı’nın himayesine geçer. Fakat M.Ö. 216 yılında Seleukos Kralı’nın öldürülmesiyle Pergamon, topraklarını geri kazanır.

Aigai, Pergamon Krallığı’nın ekonomik ve kültürel desteğiyle bölgede dikkat çeken bir yerleşim olur. Agora Binası, Bouleuterion (Kent Meclis Binası) ve Tiyatro gibi görkemli yapılarla çevrelenen kent, M.Ö. 133 yılında Pergamon Kralı Attalos III’ün ölümü ardından Roma İmparatorluğu’na bağlanır. Fakat Pergamon ile Helenistik Dönem’den beri süre gelen yakın ilişkileri Roma İmparatorluğu bünyesinde de devam eder.

Agora Binası, Bouleuterionu, Ada 1 isimli sanayi mahallesi, Athena Tapınağı gibi yapıları bünyesinde barındıran kent, 17 yılında gerçekleşen büyük bir depremle çok fazla hasar görür. İmparator Tiberius’un yardımlarıyla bir nebze iyileştirilen kent, 3. yüzyılın sonlarına yakın terk edilir. Bilinçli bir şekilde tamamen boşaltılan kentin Got akınlarından dolayı terk edildiği düşünülüyor.

12. yüzyıl sonlarında Bizans’ın tekrar yerleşim gösterdiği kent, 13. yüzyıl sonlarında bölgenin hakimiyetini ele alan Saruhanoğulları tarafından terk edilmeye zorlanır.

İlginizi Çekebilir

Yorum Yaz

E-postanız paylaşılmaz. * işaretli alanların girilmesi zorunludur.

İptal